1.000 OBJAVA NA NAŠEM SAJTU

Pred sami doček Nove godine, juče se na našem sajtu, pojavila 1000. objava. Na sajtu se mogu naći osnovni podaci o Komunalno Stambenom doo, poslovna akta, djelatnostima sektora, prezentacija, kao i obavezna obavještenja iz domena javnih nabavki i javnog objavljivanja podataka po zahtjevu državnih institucija (prvenstveno finansijskih analitičkih kartica i putnih naloga neposredno prije i poslije izbora). Dominiraju objave o aktivnostima zaposlenih u sektorima za održavanje javne rasvjete, zelenila i lokalnih puteva. U kratkim crtama smo prenosili samo dio angažmana na javnim površinama, uvek dokumentujući slikama sa terena koje su slali neposredni izvršioci posla. Ukupno je objavljeno oko 5.500 slika nastalih korišćenjem mobilnih telefona. Nastojali smo da kroz slike omogućimo uvid u stanje prije, tokom i poslije izvedenih radova. U više navrata smo zaintrigirali neke od medija, prvenstveno elektronskih, da daju informacije građanima o aktivnostima u našem društvu. Nastavljamo dalje.