AKTIVNOSTI ZELENILA U ILIJINOM PARKU U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, obavili su orezivanje polustablašica u Ilijinom parku u Igalu. Sakupljen je i odvezen sav nastali otpad.