ČIŠĆENJE DONJIH LISTOVA PALME U KAMENARIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, postupajući po zahtjevu Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, očistili su donje listove palme u Kamenarima. Palma je visine 6 metara, a nalazi se u dvorištu stambene zgrade.