ČIŠĆENJE KANALA U BAOŠIĆIMA

Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, je po nalogu Službe komunalne policije Opštine Herceg-Novi, očistio kanal u Baošićima, kod ugostiteljskog objekta Zippo. U kanalu je bilo velikih peščanih nanosa, pa zbog toga nije mogao da vrši svoju funkciju.