ČIŠĆENJE KANALA U ZELENICI

U okviru redovnih poslova, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, čiste kanale kod MZ Zelenika. Ovi se poslovi rade u kontinuitetu, naročito poslije većih padavina, a sve u cilju da vodotoci površinskih voda imaju što bolju prohodnost.