ČIŠĆENJE KORITA OPAČICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu akcije čišćenja vodotokova površinskih voda, čiste korito Opačice u Zelenici. Uklanjaju se nanosi, samoniklo zelenilo, kao i razni otpad. Akcija je započeta u donjem dijelu Opačice.