ČIŠĆENJE NANOSA IZ JOŠIČKOG POTOKA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog čišćenja vodotokova očistili su nanos iz Jošičkog potoka. Nanos je nastao nakon poslednjih padavina.