ČIŠĆENJE RIGOLA, REŠETKI, PROPUSTA I KANALA NA RIVIJERI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u okviru svakodnevnih poslova, očistili su rigole, rešetke, propuste i kanale duž rivijere, od Meljina do Kamenara. Ovi se poslovi rade redovno, a posebno poslije većih, kao i prije očekivanih, padavina.