DANAS PRIPREME, A OD SUTRA UKLANANJE PALMI SA BELAVISTE

Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, sutra počinje uklanjanje pet palmi sa trga Belavista. Danas su postavljene skele koje bi trebalo da olakšaju uklanjanje palmi, a posebno da zaštite kamene ploče na trgu od mogućeg oštećenja.

Da podsetimo, na palmama je urađena dendrohirurgija, ali nije došlo do njihove revitalizacije. Iz tih razloga, sa žaljenjem, se palme, koje su kod Crkve Sv. Arhangela Mihaila zasađene tridesetih godina prošloga vijeka, moraju ukloniti do osnove.

Obzirom da je neophodno ručno iznositi izrezane djelove palmi, postupak uklanjanja će potrajati nekoliko dana.