DENDROHIRURGIJA PALME NA STEPENIŠTU DANICE TOMAŠEVIĆ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u sklopu permanentne borbe protiv palminog surlaša, uradili su dendrohirurgiju palme na dnu stepeništa Danice Tomašević, uz samo more. Pored toga na ovom stepeništu, zbog visokog stepena zaraženosti, izvršeno je uklanjanje, do osnove, tri palme.