INTERVENCIJA NA STEPENIŠTU SIMA MATAVULJA U HERCEG-NOVOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, imali su manju intervenciju na stepeništu Sima Matavulja u Herceg-Novom. Intervencija se sastojala u saniranju fuga.