IZRADA SLIVNOG KANALA SA REŠETKOM U OSJEČKOJ ULICI U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, rade slivni kanal sa rešetkom za prihvatanje površinskih voda iz dva postojeća rigola. Kanal se radi na raskrsnici Osječke i Njegoševe ulice u Igalu.