KORIŠĆENJE BIODROBILICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, aktivirali su korišćenje biodrobilice sa većom količinom zelenog otpada. Rezultati su zadovoljavajući. Samlevenog zelenog otpada u jedan kamion stane sve ono što je doveženo sa 4 i više punih kamiona. Time se ostvaruje ušteda na transportu. Obezbeđuju se dodatni benefiti, jer se samleveni biootpad može, odvozom u kompostanu, koristiti za proizvodnju humusa ili za prekrivanje deponovanog smeća.