KOŠENJE KOD CRKVE SV. PETKE U PETIJEVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog Plana i programa rada, kojim je između ostalog, predviđeno i košenje oko verskih i sakralnih objekata, okosili su, pograbili i odneli nastali biljni otpad, površine kod crkve Sv. Petke (Paraskeve Rimljanke) u selu Petijevići. Crkva Sv. Petke je iz XVII vijeka.