KOŠENJE PRIOBALNOG POJASA I ČIŠĆENJE RIGOLA U KUMBORU I ĐENOVIĆIMA

U okviru svakodnevnih poslova, radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, obavili su košenje u priobalnom pojasu u Kumboru i Đenovićima. Takođe su očistili kanale i rigole od raznog rastinja i nanosa.