KOŠENJE U PUTNOM POJASU KROZ ZELENIKU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose putni pojas kroz Zeleniku. Saglasno Planu i programu rada, okošene su površine u putnom pojasu od Primata, pored Tehnoservisa prema bivšoj kasarni u Sasovićima.