NASIPANJE I TAMPONIRANJE PUTA ZA REPAJE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, rade na obezbjeđivanju boljih uslova puta za Repaje. Ukupna dužina trase koja je sanirana je 1200 metara. U jednom dijelu je skidan višak materijala, a veći dio je nasipan tamponom. Ukupno je utrošeno 60m3 tampona. Bagerom je vršeno ravnjanje pomenutih 60m3 tampona i skinutog viška materijala. Na kraju je sve utabano valjkom.