NASIPANJE TAMPONOM NEASFALTIRANOG PUTA KOD POŠTE U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, nasuli su tamponom neasfaltirani dio puta u dužini od 100 metara, kod Pošte u Đenovićima. Tamponiranje je obavljeno u prosečnoj širini od 2,50m. Ukupno je utrošeno 20 metara kubnih tampona.