NASTAVLJENA SADNJA U IGALU

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su nakon jednog, uredili i drugi skver preko puta EKO Petrol pumpe. Na ranije pripremljenom terenu, zasadili su 20 žbunova gravilea i kotonastera. Sadnja je nastavljena kod semafora.