Nove sadnice

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno stambenog doo, radili su na sađenju novih sadnica Kaliopa na visećim žardinjerama u centru grada.