ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU NOVOG MINI BAGERA

 

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,  57/14, 28/15 i 42/17), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku novog mini bagera po tenderskoj dokumentaciji broj 2985/18 od 25.10.2018. godine. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, na adreswww.ujn.gov.me dana 27.11.2018. godine.