OREZIVANJE OGRADE U NORVEŠKOJ ULICI, U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, okosili su ogradu u Norveškoj ulici u Igalu. Poslovi se rade u okviru redovnih aktivnosti, a saglasno Planu i programu rada.