OŠTEĆENJE RASVJETE NA ŠIŠTETU

Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta u Igalu prekinuti su kablovi kojima se napaja javna rasvjeta. Iz tih razloga je došlo do prekida u radu javne rasvjete oko Šišteta. Obzirom da je u pitanju veća šteta otklanjanje kvara će potrajati nekoliko dana. Molimo građane za razumevanje.