OTKLANJANJE POSLEDICA NEVREMENA

Sve ekipe Komunalno Stambenog doo već treći dan otklanjaju posledice nevremena od 20.11.2018. kada je zabeleženo preko 250 litara padavina po kvadratnom metru.Podsećamo da su ekipe Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u periodu od 10.08. do 31.10.2018. ručno i mašinski preventivno očistili sve postojeće vodotokove. O tome smo redovno obavještavali putem našeg sajta, a dio tih informacija su prenosili mediji, prvenstveno elektronski. Na našem sajtu je tokom avgusta, septembra i oktobra objavljeno 25 izvještaja sa čišćenja vodotokova uz dokumentovanje slikama.

Sve objave se još uvijek mogu pronaći na sajtu. Neke od tih objava možete videti na sledećim linkovima:

http://komunalnostambeno.me/ciscenje-potoka-kod-sportskog-centra-u-igalu/

http://komunalnostambeno.me/ciscenje-korita-opacice/

http://komunalnostambeno.me/nastavljeno-ciscenje-potoka-nemila/

http://komunalnostambeno.me/ciscenje-potoka-punom-snagom/

http://komunalnostambeno.me/masinsko-ciscenje-dijela-potoka-nemila/

http://komunalnostambeno.me/masinsko-ciscenje-potoka-u-igalu/

http://komunalnostambeno.me/masinsko-ciscenje-potoka-pijavica-u-bijeloj/