Otvoreni postupak za nabavku stubova za uličnu rasvjetu

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14,
28/15 i 42/17) naručilac „Komunalno-stambeno” DOO Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1,
oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka stubova za uličnu rasvjetu, sukcesivno za period od 12 mjeseci ukupne procijenjene
vrijednosti sa PDV-om 30.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 1781/20 objavljena je na
Portalu javnih nabavki, na adreswww.ujn.gov.me  dana 01.07.2020. godine. Lice za davanje
informacija: Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999 e-mail komunalnohn@t-com.me.