PONOVNO FIKSIRANJE PALME U JOŠICAMA

Radnici našeg društva su u Jošicama ponovo fiksirali jednu palmu vezujući je španerima. Ovo je urađeno da bi se obezbijedila stabilzacija ove palme.