POPRAVKA LED LAMPI U MANASTIRSKOJ ULICI, PORED GRADSKOG GROBLJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su u Manastirskoj ulici radili na poboljšanju funkcionisanja javne rasvjete. Neposredno pored Gradskog groblja popravljene su 4 led lampe.