POSTAVLJANJE RUKOHVATA U ULICI SPASIĆA I MAŠERE

Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, ekipa za bravarske radove, je postupajući po zahtjevu Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, naše opštine, postavio rukohvat pored stambene zgrade u ulici Spasića i Mašere, broj 104, u dužini od 26 metara.