POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNOG OGLEDALA NA PODIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su saobraćajno ogledalo na Podima, na raskrsnici magistralnog puta Meljine-Petijevići-Sitnica sa ulicom koja vodi ka naselju Pijesak. Postavljanjem saobraćajnog ogledala omogućeno je bezbjedno odvijanje saobraćaja na pomenutoj lokaciji. Rješenje o postavljanju saobraćajnog ogledala donio je Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost.