PREZENTACIJA: GIS U FUNKCIJI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U velikoj sali SO Herceg Novi, u četvrtak 23.11.2017. sa početkom u 11 časova, biće održana prezentacija GIS -a u funkciji održavanja komunalne infrastrukture.

Prezentacija se sastoji iz sledećih segmenata:

ŠTA JE GIS

Geografski informacioni sistem, ili skraćeno GIS, je sistem za upravljanje različitim prostornim podacima u skladu sa potrebama korisnika koji njima upravlja. Ovaj računarski sistem integriše različite tipove podataka, skladišti ih, uređuje i klasifikuje, dajući krajnjem korisniku mogućnost da postavlja interaktivne upite i dobije odgovore koji predstavljaju sintezu većeg broja različitih konstanti.

KADA SE KORISTI GIS

Oblast primene GIS-a u savremenoj praksi je velika. On se koristi za upravljanje svih raspoloživih resursa, za planiranje razvoja, za naučna istraživanja, kao i za marketinška i statističke izvore podataka.
GIS je neophodan alat u svim oblastima projektovanja, planiranja, upravljanja i analiziranja. Širom svijeta koriste ga elektro, mašinski i građevinski inženjeri, arhitekte, bankari i ekonomisti, novinari, učitelji, geodetski inženjeri, ekolozi, političari, kriminolozi, urbanisti, zdravstveni radnici i drugi.

KOJI SU RAZLOZI DA SE GIS UVEDE U LOKALNU UPRAVU

Pomoću GIS-a na jednoj karti moguće je prikazati veliki broj podataka vezanih za neku lokaciju: trase infrastrukture, tipovi i vrste objekata, prirodna bogatstva i ograničenja i sl. Takve karte su važan vodič za planiranje, upravljanje i kontrolu razvojnih potencijala date sredine, a istovremeno su i zakonska obaveza.

ZAPOČETI PROJEKTI GIS-a U “KOMUNALNO-STAMBENOM” d.o.o.

Prednost korišćenja Gis-a prikazaćemo na projektima koje smo odavno započeli u Komunalno stambenom :

  1. katastar javne rasvjete ,

  2. katastar gradskog groblja ,

  3. katastar reklama i bilborda i sl.

  4. Neophodnost izrade katastra vodova i povezanost svih segmenata lokalne uprave i komunalnih peduzeće u jedinstvenu bazu podataka/ vodovodne, kanalizacione i električne instalacije/

Prezentaciju će održati Munevera Dabović, dipl.el.ing, rukovodila Sektora Računski centar u okviru Komunalno Stambenog doo.