PREZENTACIJA O PALMINOM SURLAŠU

O crvenom palminom surlašu, Rhynchophorus ferrugineus (Oliver ), je dosta toga rečeno. U prilogu možete pogledati prezentaciju o načinu kako on uništava palmu, područjima koja je obuhvatio, zaštiti i preduzetim mjerama, resursima sa kojima raspolaže Komunalno Stambeno doo i drugo.

Prezentaciju je pripremila, direktorica Komunalno Stambenog doo, Jasmina Konjević, dipl.inženjer arhitekture. U radu su korišćeni dostupni materijali na internetu.

Da preuzmete prezentaciju kliknite na SURLAŠ-PREZENTACIJA