PREZIĐAVANJE PROPALE SUVOMEĐE NA PUTU KAMENO-DUGUNJA

Na dijelu puta Kameno-Dugunja, 600metara prije Dizdarice, obrušila se suvomeđa u dužini od 3 metra. Radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su najpre uklonili kamen sa puta, kako bi se obezbjedila prohodnost. Zatim su skinuli dio suvomeđe do zdravoga dijela. Nakon toga su izvršili preziđavanje, odnosno povratak na stanje prije rušenja.