PRIČVRŠĆIVANJE STUBA JAVNE RASVJETE U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, su po prijavi Službe komunalne policije i u dogovoru sa upravnicom stambene zgrade pričvrstili stub javne rasvjete metalnim držačem koji je ankerisan u betonski zid.