PUTNI NALOZI IZDATI PRE I POSLE IZBORA ZAKAZANIH ZA 30.08.2020.

“Komunalno stambeno” d.o.o. nema u posjedu automobile za službene potrebe koje bi menadžment društva koristio, već samo vozila za rad na terenu.

Nalog za službeno putovanje br.44