REDOVNO KOŠENJE U ZONI PUTNOG POJASA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose površine u zoni putnog pojasa. Okošen je dio magistralnog putnog pojas, kao i gradske ulice: Dr. Živojinovića, Dubrovačka i Trbinjska. Nastavlja se sa košenjem putnog pojasa magistrale i drugih gradskih ulica.