REGULISANA ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA SA KOLOVOZA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izveli su radove na regulisanju površinskih voda sa kolovoza u ulici Srbina, kod Stare škole. Regulisanje je izvedeno izradom poprečnog kanala sa čeličnom poklopnom rešetkom u trupu puta. Rešetka je dužine 5,50m, a širine 40cm. Na ovaj način se prikupljaju vode sa kolovoza i sprovode u postojeći bočni kanal.