SADNJA U ŽARDINJERAMA, U IGALU

Radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, zasadili su lavande i mondovile u žardinjerama u Igalu, kod turističkog Info pulta. Zasađeno je 3 lavadi i 6 mondovila. Nabavku sadnog materijala je finansirala Turistička organizacija Herceg-Novi.