SANACIJA OŠTEĆENJA NA PUTU

Radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su oštećenja na putevima na Toploj 2 i na Savini.  Na kraju ulice Orjenski bataljon, desni krak, poslije parkinga ispred stambene zgrade, propao je šaht i pojavila se rupa na putu. Sanacija je obavljena armiranjem i betoniranjem šahta.

Kod škole „Milan Vuković“ na Savini oštećenje je nastalo u trupu puta. Nakon obavljenih priprema, oštećenje je takođe sanirano armiranim betonom.