SANACIJA OŠTEĆENJA PUTA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su tri oštećenja na putu u Bijeloj, kod ugostiteljskog objekta Zotto Capellino . Betoniranje je urađeno nakon pripremnih radova, a postavljeno je 6m2 armaturne mreže Q335, kolika je i površina saniranog oštećenja, i 0,6m3 betona.