SANACIJA PROPUSTA NA MOJDEŠKOM PUTU

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost donio je rješenje da se izvedu radovi na sanaciji postojećeg propusta-tumbina u trupu puta za Mojdež, kod kuće Tihomira Vilova. Rješenjem je zahtevano da se postojeći kanal dovede u prethodno, funkcionalno stanje. Radove je obavio, Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambeno doo. Pri izvođenju radova je konstatovano da je atmosferski kanal začepljen zbog nelegalno postavljenih instalacija kroz njega. Ekipe Vodovoda i kanalizacije doo su pomogle na uklanjanju vodovodnih instalacija, a Vatrogasna jedinica na probijanje propusta vodenim mlazom. Zahvaljujemo i jednima i drugima.