SANACIJA PUTA KRUŠEVICE-VRBANJ

Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno stambenog doo, počeo je djelimičnu sanaciju lokalnog puta Kruševice-Vrbanj. Da se ne bi prekidao saobraćaj, betoniranje se obavlja segmentno. Izbetonirana je jedna strana puta u dužini od 30m. Druga strana će biti betonirana čim završena strana bude spremna za korišćenje. Ovi se radovi izvode hitno, kako bi se olakšalo čišćenje puta tokom zime. Kompletna rekonstrukcija, koja podrazumeva izradu potpornog zida, podloge i asvaltiranje, se planira za proleće. Projekat radi Agencija za izgradnju i razvoj grada. U pitanju je dio puta gdje je prošle godine bio veći odron.