SANACIJA RASVJETE NA ŠETALIŠTU

Na Šetalištu „Pet Danica“ ispod naselja „Energoprojekt“, na Savini, obavljena je sanacija javne rasvjete. Sanaciju su izveli zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, u saradnje sa zaposlenima u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo. Nakon što je prokopan kanal u dužini od 70 metara, položeni su kabl i zaštitni „bužir“ i izvršena prespajanje na tri stuba, koja su ponovo u funkciji.