SANACIJA RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

Ekipa Sektora za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, izvršila je sanaciju rasvjete u Đenovićima. Obzirom da je bio oštećen kabl između dva stuba, prokopan je rov i postavljeni novi kabl i zaštitno crijevo. Na ovaj način je ponovo stavljeno u funkciji 30 stubova javne rasvjete (od Kluba penzionera do Azmonta).