SANACIJA RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, sanirali su rasvjetu na priobalnom putu u Đenovićima. Dio rasvjete nije funkcionisao zbog prekida kabla u neposrednoj blizini stuba. Nakon izrade kablovske spojnice, pušteno je u rad preostalih 12 svjetiljki u pravcu Baošića.