SANACIJA SUVOMEĐE NA MOKRINAMA, ZASEOK CRVENO BRDO

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su suvomeđu na Mokrinama, zaseok Crveno brdo. Dužina suvomeđe je 20 metar, a prosječna visina 2,50 metara. Rješenje o izvođenju radova donio je Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost. Izvedenom sanacijom suvomeđe-potpornog zida obezbjeđuje se stabilnost trupa lokalnog puta.