Snježna mećava u zaleđu.

Snežna mećava u zaleđu. Na putnom pravcu prema Ublima nanosi visine i  do 1,5m. Hitan apel da se ne ide prema tim lokacijama