SRUŠEN STUB JAVNE RASVJETE U BAOŠIĆIMA

Na priobalnom putu, u neposrednoj blizini hotela „Maks“ u Baošićima, srušen je stub javne rasvjete. Najverovatnije je to posledica saobraćajne nesreće. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, obezbjedili su lokaciju i postavili spojnicu što je omogućilo nesmetano i bezbjedno funkcionisanje javne rasvjete na ostalim stubovima. Obzirom da je na više lokacija uništen veći broj stubova, zamjena stuba će biti urađena kada se nabave stubovi za šta je potrebno sprovesti proceduru u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.