UGRADNJA POPREČNE PUTNE REŠETKE U MELJINAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, montirali su poprečnu putnu rešetku u Meljinama, u ulici Braće Grakalića, kod prodavnice auto djelova „Kosać“. Zbog dotrajalosti starog, napravljen je novi ram u dužini od 13 metara, kao i dio nove rešetke u dužini od 6,50 metara.