UKLANJANJE BAGREMA PREKO PUTA AUTOBUSKE STANICE U HERCEG NOVOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su bagrem sa parcele preko puta Autobuske stanice u Herceg-Novom. Za uklanjenje je korišteno specijalno vozilo „auto korpa“, a asistenciju u regulisanju saobraćaja je pružila Komunalna policija. Uklanjanje je obavljeno o trošku vlasnika zemljišta.