UKLANJANJE BORA U OMLADINSKOM PARKU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su bor u Omladinskom parku u Igalu. Njegovo uklanjanje je naložila Komunalna policija naše opštine, jer je bio nagnut nad šetalištem, pa je prijetio da padne, čime je predstavljao opasnost po prolaznike i materijalna dobra.